LPCatalog

LPU 15


Package Contents

LPU15 T-Shirt
LPU15 T-Shirt
LPU15 Laminate
LPU15 Laminate
LPU15 Lanyard
LPU15 Lanyard
LPU15 Guitar Pick
LPU15 Guitar Pick
LPU15 Band Photo
LPU15 Band Photo
LPU15 Skate Deck (Limited Edition)
LPU15 Skate Deck (Limited Edition)*

* LPU15 Skate Deck (Limited Edition) only available in $99 - LPU 15 Bundle + Skate Deck (Limited Edition)

Items